Publikationer

Tidligere værker

Klik på billedet for at downloade publikationen.

Speciale, afsluttet maj 2007

Pjece om graviditet,
fødsel og amning

Pjece til lærerstuderende om særligt
begavede børn i Folkeskolen

Artikel i Spindet:
Tonens betydning for meningsdannelsen

- en sprogpsykologisk forklaring på
resursesvage gravides forståelse af
en graviditetspjece

Comments are closed.